Решения на Първа задача

Към задачата

77 решения

Име Точки Изпълнение
Орлин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 2
Петко Борджуков Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 4
Елена Денева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 3
Петър Костов Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 2
Илиян Бобев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 2
Красимир Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 5
Христо Хърсев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 2
Милан Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 2
Тихомир Янев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 120 Коментари: 3
Николай Димитров Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 4
Ростислав Градинаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 2
Цвета Гергичанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 2
Станислав Гатев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 2
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 5
Николай Колев Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 4
Свилен Андонов Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 40 Коментари: 3
Явор Лилянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 5
Валентин Ейткен Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 64 Коментари: 2
Михаил Петков Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 37 Коментари: 2
Гергана Петрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 3
Илиян Величков Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 52 Коментари: 2
Светлана Величкова Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 2
Георги Георгиев Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 2
Иван Арабаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 3
Камелия Пандаклиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 52 Коментари: 7
Георги Пачов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 2
Валентин Гелински Точки: 0 (-1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 2
Мартин Попов Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 84 Коментари: 4
Иван Георгиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 2 Редове: 90 Коментари: 1
Филарета Йорданова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 1
Кирчо Кирев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 1
Кирил Владимиров Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 12
Чанита Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 1
Виктория Христова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 65 Коментари: 1
Веселин Русинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 1
Елена Миронова Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 4
Атанас Пройчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 1
Георги Гърдев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 3
Мартина Величкова Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 59 Коментари: 2
Димитър Керанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 3
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 4
Деян Гюрджеклиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 1
Дамяна Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 2
Йоана Тодорова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 3 Редове: 75 Коментари: 1
Пламен Тотев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 1
Николай Шегунов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 1
Стоян Найденов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 2
Адриан Кателиев Точки: 0 (-1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 77 Коментари: 1
Румен Палетов Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 1
Денислав Савков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 2
Никола Таушанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 1
Радослав Върбанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 1 Редове: 95 Коментари: 1
Любомир Ятански Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 1
Теодор Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Владимир Коричков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 1
Илия Ячев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 2
Магдалена Патронска Точки: 0 (-1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 11 Коментари: 1
Златна Николова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 81 Коментари: 3
Борислава Аладжова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 8 Редове: 54 Коментари: 1
Владимир Алексиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 1
Йордан Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 2
Михаил Жеков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 2
Николай Вълчанов Точки: 1 (-1 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 5 Редове: 54 Коментари: 1
Йордан Стефанов Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 2
Иван Иванов Точки: 1 (-1 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 6 Редове: 53 Коментари: 3
Нели Хатева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 2
Светлин Николов Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 70 Коментари: 1
Лъчезар Цанов Точки: 2 (-1 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 20 Коментари: 3
Живко Чобанов Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 1
Виктор Нонов Точки: 2 (-1 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 4 Редове: 49 Коментари: 2
Даяна Беркова Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 2
Изабела Недялкова Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 3
Снежана Спасова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 1
Христо Владев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 4
Методи Димитров Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 4
Емил Гоцев Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 1
Мирослав Крамолински Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 1