Решения на Втора задача

Към задачата

66 решения

Име Точки Изпълнение
Николай Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 6
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 121 Коментари: 4
Нели Хатева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 151 Коментари: 5
Елена Денева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 100 Коментари: 2
Станислав Гатев Точки: 9 (3 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 80 Коментари: 4
Никола Таушанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 81 Коментари: 3
Красимир Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 80 Коментари: 3
Петър Костов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 96 Коментари: 10
Генади Самоковаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Николай Колев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 0
Кирчо Кирев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 88 Коментари: 0
Явор Лилянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 3
Петко Борджуков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 127 Коментари: 2
Ивайло Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 95 Коментари: 3
Чанита Иванова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 140 Коментари: 2
Филарета Йорданова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 1
Румен Палетов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 141 Коментари: 3
Кирил Владимиров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 124 Коментари: 3
Стоян Найденов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 1
Живко Чобанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 92 Коментари: 3
Елена Миронова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 125 Коментари: 3
Георги Пачов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 105 Коментари: 2
Виктория Христова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 93 Коментари: 2
Георги Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 146 Коментари: 1
Изабела Недялкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 2
Камелия Пандаклиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 1
Илиян Бобев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 80 Коментари: 2
Мартин Попов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 169 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 120 Коментари: 1
Свилен Андонов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 1
Орлин Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 0
Валентин Гелински Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 148 Коментари: 0
Мартина Величкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 142 Коментари: 0
Милан Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 6
Стоян Стоянов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 77 Коментари: 0
Ростислав Градинаров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 172 Коментари: 0
Неделчо Бозев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 6 Редове: 120 Коментари: 0
Гергана Петрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 149 Коментари: 0
Цвета Гергичанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 87 Коментари: 4
Александър Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 123 Коментари: 1
Илия Ячев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 123 Коментари: 0
Любомир Ятански Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 89 Коментари: 0
Теодор Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 78 Коментари: 0
Пламен Тотев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 80 Коментари: 0
Николай Шегунов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 3 Редове: 86 Коментари: 0
Радослав Върбанов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 119 Коментари: 1
Иван Арабаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 0
Георги Гърдев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 0
Илиян Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 1
Йосиф Йосифов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 9 Редове: 49 Коментари: 0
Снежана Спасова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 0
Тодор Михайлов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 94 Коментари: 0
Христо Хърсев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 90 Коментари: 1
Йоана Тодорова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 10 Редове: 142 Коментари: 3
Емил Гоцев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 129 Коментари: 1
Йордан Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 117 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 0
Тихомир Янев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 84 Коментари: 0
Ангел Николов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 9 Редове: 83 Коментари: 0
Атанас Пройчев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 103 Коментари: 0
Никола Генешки Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 130 Коментари: 0
Адриан Кателиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 89 Коментари: 0
Мирослав Крамолински Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 7 Редове: 75 Коментари: 2
Дамяна Иванова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 140 Коментари: 0
Даяна Беркова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 109 Коментари: 0
Светлин Николов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 85 Коментари: 0