Решения на Трета задача

Към задачата

50 решения

Име Точки Изпълнение
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 182 Коментари: 1
Красимир Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 216 Коментари: 1
Никола Таушанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 215 Коментари: 0
Елена Денева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 266 Коментари: 0
Мартин Попов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 264 Коментари: 0
Николай Колев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 193 Коментари: 0
Николай Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 267 Коментари: 0
Камелия Пандаклиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 221 Коментари: 0
Кирчо Кирев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 261 Коментари: 1
Нели Хатева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 123 Коментари: 0
Гергана Петрова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 205 Коментари: 0
Валентин Ейткен Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 175 Коментари: 0
Виктория Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 237 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 273 Коментари: 0
Милан Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 280 Коментари: 0
Емил Гоцев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 241 Коментари: 1
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 405 Коментари: 1
Изабела Недялкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 193 Коментари: 0
Ивайло Христов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 379 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 182 Коментари: 0
Чанита Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 223 Коментари: 0
Даяна Беркова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 149 Коментари: 0
Георги Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 269 Коментари: 1
Свилен Андонов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 122 Коментари: 0
Георги Пачов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 237 Коментари: 0
Георги Гърдев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 247 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 265 Коментари: 0
Ростислав Градинаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 77 Коментари: 0
Иван Арабаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 135 Коментари: 0
Дамяна Иванова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 168 Коментари: 0
Румен Палетов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 175 Коментари: 0
Теодор Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 191 Коментари: 0
Мирослав Крамолински Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 126 Коментари: 0
Живко Чобанов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 344 Коментари: 0
Стоян Найденов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 177 Коментари: 0
Денислав Савков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 220 Коментари: 0
Филарета Йорданова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 332 Коментари: 0
Йордан Стефанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 261 Коментари: 0
Йордан Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 248 Коментари: 0
Тодор Ганчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 225 Коментари: 0
Радослав Върбанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 202 Коментари: 0
Елена Миронова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 225 Коментари: 0
Явор Лилянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 295 Коментари: 0
Петко Борджуков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 162 Коментари: 0
Илиян Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 201 Коментари: 0
Атанас Пройчев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 4 Редове: 181 Коментари: 0
Методи Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 251 Коментари: 0
Цвета Гергичанова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 320 Коментари: 0
Ангел Николов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 63 Коментари: 0
Илия Ячев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 167 Коментари: 0