Решения на Шеста задача

Към задачата

57 решения

Име Точки Изпълнение
Димитър Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 47 Неуспешни тестове: 0 Редове: 107 Коментари: 0
Николай Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 10 Редове: 85 Коментари: 2
Мартин Попов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 4 Редове: 101 Коментари: 2
Нели Хатева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 41 Неуспешни тестове: 6 Редове: 110 Коментари: 2
Станислав Гатев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 4 Редове: 85 Коментари: 0
Елена Денева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 10 Редове: 79 Коментари: 0
Николай Колев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 41 Неуспешни тестове: 6 Редове: 98 Коментари: 0
Свилен Андонов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 19 Редове: 90 Коментари: 0
Илиян Величков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 110 Коментари: 0
Красимир Георгиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 5 Редове: 111 Коментари: 0
Кирчо Кирев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 112 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 92 Коментари: 0
Петко Борджуков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 13 Редове: 95 Коментари: 2
Милан Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 82 Коментари: 0
Филарета Йорданова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 16 Редове: 106 Коментари: 0
Румен Палетов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 4 Редове: 105 Коментари: 0
Чанита Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 3 Редове: 87 Коментари: 0
Светлин Николов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 23 Редове: 83 Коментари: 0
Мартина Величкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 4 Редове: 128 Коментари: 0
Даяна Беркова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 90 Коментари: 0
Георги Гърдев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 41 Неуспешни тестове: 6 Редове: 119 Коментари: 0
Стоян Стоянов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 10 Редове: 82 Коментари: 0
Георги Пачов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 7 Редове: 90 Коментари: 0
Виктория Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 47 Неуспешни тестове: 0 Редове: 87 Коментари: 0
Илиян Бобев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 39 Неуспешни тестове: 8 Редове: 88 Коментари: 0
Явор Лилянов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 46 Неуспешни тестове: 1 Редове: 110 Коментари: 0
Илиан Маджаров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 4 Редове: 77 Коментари: 0
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 3 Редове: 133 Коментари: 0
Пламен Тотев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 92 Коментари: 0
Илия Ячев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 17 Редове: 70 Коментари: 0
Теодор Илиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 43 Неуспешни тестове: 4 Редове: 80 Коментари: 0
Валентин Ейткен Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 3 Редове: 133 Коментари: 1
Камелия Пандаклиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 115 Коментари: 0
Елена Миронова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 19 Редове: 107 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 7 Редове: 93 Коментари: 0
Гергана Петрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 39 Неуспешни тестове: 8 Редове: 93 Коментари: 0
Георги Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 47 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 0
Цвета Гергичанова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 16 Редове: 95 Коментари: 0
Атанас Пройчев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 30 Редове: 71 Коментари: 0
Живко Чобанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 140 Коментари: 0
Йордан Петров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 5 Редове: 109 Коментари: 0
Тодор Ганчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 47 Редове: 70 Коментари: 0
Йоана Тодорова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 18 Редове: 84 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 91 Коментари: 0
Кирил Владимиров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 11 Редове: 91 Коментари: 0
Изабела Недялкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 84 Коментари: 0
Емил Гоцев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 92 Коментари: 0
Радослав Върбанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 44 Неуспешни тестове: 3 Редове: 112 Коментари: 0
Орлин Христов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 17 Редове: 87 Коментари: 0
Йордан Стефанов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 13 Редове: 95 Коментари: 0
Светлана Величкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 5 Редове: 111 Коментари: 0
Никола Таушанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 45 Неуспешни тестове: 2 Редове: 102 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 27 Редове: 73 Коментари: 0
Ивайло Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 7 Редове: 87 Коментари: 0
Николай Шегунов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 38 Редове: 49 Коментари: 0
Стоян Найденов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 11 Редове: 114 Коментари: 0
Ангел Николов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 40 Редове: 39 Коментари: 0