07. Втора задача и няколко принципа

07. Втора задача и няколко принципа

07. Втора задача и няколко принципа

31 октомври 2012

Днес

Решенията

Принципи

Интерфейс vs. имплементация

Code Smells

...или защо кода ви мирише

Single Responsibility Principle

Решението

Collection.parse

class Collection
 def self.parse(text)
  songs = text.lines.each_slice(4).map do |name, artist, album|
   Song.new name.chomp, artist.chomp, album.chomp
  end

  new songs
 end
end

Ще обърнем внимание на няколко неща

Collection.parse

краткост

Може да го запишем по-кратко, но предпочитаме предния запис, защото е по-разбираем

text.lines.each_slice(4).map do |lines|
 Song.new(*lines.take(3).map(&:chomp))
end

Collection.parse

конструиране на песен

Song.new name.chomp, artist.chomp, album.chomp

Обърнете внимание:

Song

class Song
 attr_reader :name, :artist, :album

 def initialize(name, artist, album)
  @name  = name
  @artist = artist
  @album = album
 end
end

Collection#initialize

Нищо драматично:

class Collection
 def initialize(songs)
  @songs = songs
 end
end

Collection < Enumerable

class Collection
 include Enumerable

 def each(&block)
  @songs.each(&block)
 end
end

Collection#artists

и приятели

class Collection
 def artists
  @songs.map(&:artist).uniq
 end

 def names
  @songs.map(&:name).uniq
 end

 def albums
  @songs.map(&:album).uniq
 end
end

Duplicated Code

Code smell

Сух код

class Collection
 def artists
  collect_unique :artist
 end

 private

 def collect_unique(attribute)
  @songs.map(&attribute).uniq
 end
end

Collection#filter

class Collection
 def filter(criteria)
  Collection.new @songs.select { |song| criteria.met_by? song }
 end
end

Обърнете внимание:

Събития тази седмица

Collection#adjoin

class Collection
 def adjoin(other)
  adjoined_songs = (songs + other.songs).uniq
  Collection.new adjoined_songs
 end
end

Равенство на песни

Равенство на песни

class Song
 def ==(other)
  name == other.name and
   artist == other.artist and
   album == other.album
 end

 alias eql? ==

 def hash
  [@name, @other, @album].hash
 end
end

Критерии

@songs.select { |song| criteria.met_by? song }

Първо решениe

Criteria.name

module Criteria
 def self.name(name)
  NameMatches.new name
 end

 class NameMatches < Criterion
  def initialize(name)
   @name = name
  end

  def met_by?(song)
   song.name == @name
  end
 end
end

Criteria.artist

class ArtistMatches < Criterion
 def initialize(artist)
  @artist = artist
 end

 def met_by?(song)
  song.artist == @artist
 end
end

Criteria.album

class AlbumMatches < Criterion
 def initialize(album)
  @album = album
 end

 def met_by?(song)
  song.album == @album
 end
end

Обърнете внимание

Базовия клас

class Criterion
 def &(other)
  Conjunction.new self, other
 end

 def |(other)
  Disjunction.new self, other
 end

 def !
  Negation.new self
 end
end

Conjunction

class Conjunction < Criterion
 def initialize(left, right)
  @left = left
  @right = right
 end

 def met_by?(song)
  @left.met_by?(song) and @right.met_by?(song)
 end
end

Disjunction

class Disjunction < Criterion
 def initialize(left, right)
  @left = left
  @right = right
 end

 def met_by?(song)
  @left.met_by?(song) or @right.met_by?(song)
 end
end

Negation

class Negation < Criterion
 def initialize(criterion)
  @criterion = criterion
 end

 def met_by?(song)
  not @criterion.met_by?(song)
 end
end

За първия вариант

Малка вариация

def Criteria.artist(artist)
 AttributeMatches.new :artist, artist
end

class AttributeMatches
 def initialize(attribute, value)
  @attribute = attribute
  @value   = value
 end

 def met_by?(song)
  song.send(@attribute) == value
 end
end

Втори вариант

Criteria.artist

module Criteria
 def self.artist(artist)
  Criterion.new { |song| song.artist == artist }
 end
end

Criterion

class Criterion
 def initialize(&block)
  @matcher = block
 end

 def met_by?(song)
  @matcher.call song
 end
end

Операции за комбиниране

class Criterion
 def &(other)
  Criterion.new { |song| self.met_by?(song) and other.met_by?(song) }
 end

 def |(other)
  Criterion.new { |song| self.met_by?(song) or other.met_by?(song) }
 end

 def !
  Criterion.new { |song| not met_by?(song) }
 end
end

Първи срещу втори вариант

Inappropriate intimacy

Code smell

Въпроси