17. Ruby on Rails, част 3

17. Ruby on Rails, част 3

17. Ruby on Rails, част 3

17 декември 2012

Днес

Пето предизвикателство

Петa задача

Предпразнична сбирка

Демонстрация с Rails

Въпроси