Здравейте!

Това е сайтът на избираемия курс "Програмиране с Ruby" към ФМИ София.

Новини

Защита на проектите

Публикувано на

Ето кратко обобщение как ще протече защитата на проектите.

График

Защитата на проектите по Ruby следващата седмица ще протече по следния начин — ще изпитваме по двама човека едновременно, като на всеки от вас ще отделим по около четвърт час. Добре е да си съставите ред, за да знаете кой след кого е. Най-често това става като първият пристигнал на мястото на изпита вади един лист, записва си името под номер 1, подава листа на следващия и така. Носете си лаптоп с проекта, ако имате такъв. Ако идвате без лаптоп, се уверете, че имате последната версия на проекта си качена в GitHub. Проекти на флашка няма да разглеждаме... :)

Конвенции

За стилови проблеми с кода ви, например неконсистентна или неконвенционална идентация, trailing whitespace, camelCase в имена на променливи и методи и прочее неща, нарушаващи конвенциите, на които сме ви учили — ще сме много сурови. Това са механични особености, които се решават лесно и е недопустимо да идвате с проект, в който не са решени.

Структура на проекта

Не идвайте с всички файлове изсипани в една директория. Направете някаква структура. Отделете отделните си компоненти в отделни директории. Отделете тестовете в отделна директория. Отделете bin файловете в отделна директория. За пример на структуриране на проект може да видите Skeptic (gem) или този проект на ваш колега (не е gem). Не е задължително проектът ви да е gem, но дори да не е, структурата на gem-овете е добра и е добре да се спазва. Например, ако пишете играта Го, гложете си целия код в модул Go. Избягвайте да ползвате require_relative — ако правите gem, папката lib от вашия gem ще бъде добавена в LOAD_PATH и ще може да си require-вате на воля. Ако не правите gem, добавете ръчно папката lib в LOAD_PATH.

Писане на код на място

Както вече сме споменавали в тази тема във форумите, ще искаме от вас да напишете нещо дребно на място, в рамките на няколко минути.

Скала за оценяване

За момента скалата за оценяване е следната — с оглед на количеството задачи, които сме дали, над 120 т. е 6, над 100 т. е за 5, над 80 т. за 4, над 60 т. за 3. Скалата я даваме само за ориентир и всъщност в беседата с вас нещата могат да се наклонят на едната или другата страна.

Ако имате въпроси по протичането на защитата, може да пишете във форумите или да ни пратите имейл.

Сайтове на предишни издания на курса

Ако търсите сайтовете на някои от предишните издания на курса, може да ги намерите тук: