Форуми

Тема Отговори Последен отговор
Курник 21 от Димитър Димитров
Ruby 2.0 0 от Станислав Гатев
Core функционалност и ORM 5 от Димитър Димитров
Трябва ли да правим gem? 0 от Никола Таушанов
Използване на различни адаптери при тестване 0 от Емил Гоцев
Тестване на ActiveRecord? 2 от Стефан Кънев
Проблем 7 от Ангел Николов
Втори тест 4 от Димитър Димитров
Записки от последните лекции 1 от Димитър Димитров
Интересен код 1 от Петко Борджуков
Как протича защитата на проектите? 4 от Петко Борджуков
Проекти - добър код 0 от Живко Чобанов
Проекти - тестване 2 от Живко Чобанов
Датите за изпита 1 от Димитър Димитров
Шеста задача 13 от Елена Миронова
Общи въпроси за Ruby 29 от Димитър Димитров
Шесто предизвикателство 9 от Димитър Димитров
Пето предизвикателство 10 от Нели Хатева
Четвърта задача 43 от Димитър Димитров
Пета задача 11 от Емил Гоцев
Указания за проектите 4 от Димитър Димитров
Предпразнична Руби сбирка в Халбите 0 от Димитър Димитров
Четвърто предизвикателство 1 от Пламен Стоев
Краен срок за избор на тема за проект 0 от Димитър Димитров
Трето предизвикателство 8 от Димитър Димитров
Class Variables and Singleton Classes 3 от Ангел Николов
Touch Typing 6 от Денислав Савков
Проблеми 19 от Адриан Кателиев
Второ предизвикателство 11 от Светлана Величкова
Whitespace и редактори 8 от Петко Борджуков