Димитър Димитров

Димитър Димитров
GitHub
mitio
Twitter
mitio
Сайт
http://ddimitrov.name

Теми

 • Указания за проектите
 • Второ предизвикателство
 • Втори тест
 • Трето предизвикателство
 • Краен срок за избор на тема за проект
 • Предпразнична Руби сбирка в Халбите
 • Пето предизвикателство
 • Отговори

  Първа задача

  Здравейте

  Качете си Ruby 1.9

  Четвърта задача

  Второ предизвикателство

  Втора задача

  Проблеми

  Пето предизвикателство

  Шеста задача

  Снимки от разходката до Алеко

  Тестване на ActiveRecord?

  Whitespace и редактори

  При мен ли е грешката или в лекциите?

  Какво изпусна Кънев вчера(05.11)?

  Забравен портфейл

  Първо предизвикателство

  Трета задача

  Общи въпроси за Ruby

  Указания за проектите

  Датите за изпита

  Трето предизвикателство

  Шесто предизвикателство

  Курник

  Проблем

  Class Variables and Singleton Classes

  Пета задача

  Записки от последните лекции

  Втори тест

  Core функционалност и ORM