Задачи

Име Краен срок
Първа задача 15.10.2012 17:00
Втора задача 31.10.2012 17:00
Трета задача 14.11.2012 17:00
Четвърта задача 28.11.2012 17:00
Пета задача 30.12.2012 23:59
Шеста задача 16.01.2013 17:00