Проекти - добър код

 1. Правих ASCII визуализация под формата на таблица на информацията от базата данни. Това се оказа предизвикателство, защото не успях лесно да опростя кода и да го именувам ясно и кратко. Докарах го до тук - ако някой има по-добри идеи или коментари да каже.

  Това ми е аргументацията, защо съм го направил така.

  • Именуване

   Правилото е, че променливата със сложното описание (да я кръстим Х) бива именувана различно в рамките на всяка функция. Името се избира според това коя характеристика е важна за функцията. Напр. отвън as_table_string се вика така - as_table_string(items), защото за външния свят това са единици информация в масив => items. Вътре в as_table_string аргументът се казва ordered_rows_with_cells_described, защото във функцията се използва, (1) че редовете са наредени (слага се нов ред на първа позиция) и (2) че клетките имат някакво описание, защото то се маха (не е важно какво, затова съм писал described, а не with_key_telling_the_column_name). В другите функции това правило пак се ползва.

  • Структура

   Публичната ми функция само управлява какво да се случи и по този начин върши само 1 нещо. Задава чрез имената на методите и променливите общо описание на алгоритъма, без да ползва коментари.

   class Support
    module DataToTableString
     def as_table_string(ordered_rows_with_cells_described)
      ordered_rows_with_cells_described = column_names_to_head_row ordered_rows_with_cells_described
      ordered_rows = without_cells_description ordered_rows_with_cells_described
   
      rows_of_values_to_table ordered_rows
     end
   
     private
   
     def without_cells_description(rows_with_cells_by_column_name)
      rows_with_cells_by_column_name.map { |cells_by_column_name| Hash[cells_by_column_name].values }
     end
   
     def rows_of_values_to_table(rows_of_values)
      table_string = rows_of_values.inject("") do |table, cells|
       column_id = 0
       row_str = cells.inject("") do |row, value|
        row << value.to_s.ljust(2 + max_length_of_column(column_id, rows_of_values))
        column_id = column_id + 1
        row
       end
       table << row_str.strip << "\n"
      end
      table_string
     end
   
     def max_length_of_column(column_id, rows_of_values)
      rows_of_values.map { |row| row[column_id].to_s.length }.max
     end
   
     def column_names_to_head_row(rows_by_ordering_index_where_row_is_hash_of_column_name_and_cell_value)
      rows = rows_by_ordering_index_where_row_is_hash_of_column_name_and_cell_value
      column_names = Hash[rows.first].keys
   
      rows.unshift column_names.zip(column_names.map &:upcase)
      rows
     end
    end
   
    extend DataToTableString
   end
   

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.