Николай Димитров

Николай Димитров
GitHub
liulin-boy

Теми

 • Проблеми
 • Шеста задача
 • Пета задача
 • Отговори

  Здравейте

  Проблеми

  Нови feature-и из сайта

  Качете си Ruby 1.9

  Whitespace и редактори

  Трета задача

  Четвърта задача

  Общи въпроси за Ruby

  Шеста задача

  Втори тест