Христо Владев

Христо Владев
GitHub
hrvladev
Сайт
http://hristo.vladev.name/

Теми

 • Ruby #wtf
 • Touch Typing
 • Как протича защитата на проектите?
 • Core функционалност и ORM
 • Отговори

  Общи въпроси за Ruby

  Първа задача

  Качете си Ruby 1.9

  Курник

  Whitespace и редактори

  Къде е лекцията за предефиниране на оператори?

  Шесто предизвикателство

  Как протича защитата на проектите?

  Touch Typing

  Втори тест

  Core функционалност и ORM