Решения на Четвърта задача

Към задачата

56 решения

Име Точки Изпълнение
Чанита Иванова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 20 Редове: 101 Коментари: 0
Филарета Йорданова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 29 Редове: 129 Коментари: 0
Елена Денева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 18 Редове: 90 Коментари: 0
Милан Миланов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 16 Редове: 65 Коментари: 4
Николай Димитров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 24 Редове: 95 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 8 Редове: 93 Коментари: 0
Мартин Попов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 3 Редове: 117 Коментари: 0
Виктория Христова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 13 Редове: 77 Коментари: 0
Цвета Гергичанова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 7 Редове: 144 Коментари: 0
Николай Колев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 13 Редове: 130 Коментари: 0
Илия Ячев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 25 Редове: 87 Коментари: 1
Емил Гоцев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 3 Редове: 98 Коментари: 0
Йордан Петров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 4 Редове: 79 Коментари: 0
Кирчо Кирев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 4 Редове: 98 Коментари: 0
Радослав Върбанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 5 Редове: 90 Коментари: 0
Кирил Владимиров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 23 Редове: 66 Коментари: 2
Методи Димитров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 21 Редове: 153 Коментари: 0
Никола Таушанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 5 Редове: 106 Коментари: 0
Красимир Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 3 Редове: 103 Коментари: 0
Георги Гърдев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 23 Редове: 64 Коментари: 0
Стоян Стоянов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 28 Редове: 114 Коментари: 0
Валентин Гелински Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 33 Редове: 44 Коментари: 0
Светлана Величкова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 23 Редове: 139 Коментари: 0
Илиан Маджаров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 12 Редове: 107 Коментари: 0
Любомир Ятански Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 24 Редове: 73 Коментари: 0
Тихомир Янев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 36 Редове: 119 Коментари: 1
Румен Палетов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 24 Редове: 79 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 20 Редове: 97 Коментари: 0
Пламен Тотев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 6 Редове: 93 Коментари: 0
Свилен Андонов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 22 Редове: 90 Коментари: 0
Ивайло Христов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 25 Редове: 84 Коментари: 0
Георги Пачов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 27 Редове: 93 Коментари: 0
Мартина Величкова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 13 Редове: 95 Коментари: 0
Йордан Стефанов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 17 Редове: 101 Коментари: 0
Даяна Беркова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 11 Редове: 103 Коментари: 0
Мирослав Крамолински Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 13 Редове: 96 Коментари: 0
Явор Лилянов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 25 Редове: 87 Коментари: 0
Елена Миронова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 17 Редове: 136 Коментари: 0
Петко Борджуков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 38 Редове: 24 Коментари: 0
Александър Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 0
Тодор Ганчев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 36 Редове: 24 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 23 Редове: 113 Коментари: 0
Стоян Найденов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 27 Неуспешни тестове: 14 Редове: 84 Коментари: 0
Снежана Спасова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 34 Редове: 76 Коментари: 0
Христо Хърсев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 23 Редове: 47 Коментари: 0
Йоана Тодорова Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 28 Редове: 57 Коментари: 0
Светлин Николов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 38 Редове: 30 Коментари: 0
Георги Георгиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 7 Редове: 89 Коментари: 0
Нели Хатева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 21 Редове: 105 Коментари: 0
Кристиан Азманов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 41 Редове: 39 Коментари: 0
Михаил Жеков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 40 Редове: 55 Коментари: 0
Валентин Ейткен Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 39 Редове: 41 Коментари: 0
Орлин Христов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 30 Редове: 69 Коментари: 0
Христо Владев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 23 Редове: 61 Коментари: 0
Изабела Недялкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 0
Атанас Пройчев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 31 Редове: 88 Коментари: 0